Zasobniki złączowe

Zasobniki złączowe

Wykonanie zgodne z następującymi normami:
  • PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności.

  • PN-EN 206:2014-04 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

  • ZN-96/TP S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki złączowe. Wymagania i badania.

  • ZN-WIMUMWR-05 Miejskie Teletechniczne Kanały Kablowe (MTKK) dla Miasta Wrocławia. Elementy pasywne sieci MTKK. Część 16: Zasobniki kablowe.

Zasobnik złączowy ZZżb-1

img

KONSTRUKCJA
Zasobnik składa się z korpusu oraz 2 płyt nakrywowych wykonanych z betonu klasy co najmniej C30/37. Ciężar zasobnika………………
ZASTOSOWANIE
Zasobnik ZZżb-1 jest instalowany na trasach rurociągów, jako pomieszczenie zapasów i złączy kabli światłowodowych z zachowaniem wymaganych promieni gięcia kabla..

Zasobnik złączowy ZZżb-2

img

KONSTRUKCJA
Zasobnik składa się z korpusu oraz 2 płyt nakrywowych wykonanych z betonu klasy co najmniej C30/37. Ciężar zasobnika………………
ZASTOSOWANIE
Zasobnik ZZżb-2 jest instalowany na trasach rurociągów, jako pomieszczenie zapasów i złączy kabli światłowodowych z zachowaniem wymaganych promieni gięcia kabla.