Pokrywy łupinowe

Pokrywy łupinowe

Wykonanie zgodne z normą:
  • PN-EN 206:2014-04 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

Pokrywy łupinowe 600×400

img

KONSTRUKCJA
Pokrywa łupinowa wykonana z betonu klasy C35/45. Składa się pokrywy o długości 1 m oraz płyty o długości 0,5 m. Ciężar kompletu 285 kg +150 kg.
ZASTOSOWANIE
Pokrywa łupinowa służąca do zabezpieczania kanalizacji kablowej w budownictwie telekomunikacyjnym, energetycznym, wodociągowym. Stosowana przy budowie dróg i autostrad w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne spowodowane obciążeniem występującym na powierzchni gruntu, występowaniem nacisków od poruszających się pojazdów oraz tam gdzie wymagana jest ochrona przed udarami.

Pokrywy łupinowe 900×700

img

KONSTRUKCJA
Pokrywa łupinowa wykonana z betonu klasy C35/45. Składa się z pokrywy i fundamentu o długościach 1 m. Ciężar kompletu 600 kg + 2 x 145 kg.
ZASTOSOWANIE
Pokrywa łupinowa służąca do zabezpieczania kanalizacji kablowej w budownictwie telekomunikacyjnym, energetycznym, wodociągowym. Stosowana przy budowie dróg i autostrad w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne spowodowane obciążeniem występującym na powierzchni gruntu, występowaniem nacisków od poruszających się pojazdów oraz tam gdzie wymagana jest ochrona przed udarami.

Pokrywy łupinowe 1200×900

img

KONSTRUKCJA
Pokrywa łupinowa wykonana z betonu klasy C35/45. Składa się z pokrywy o długości 0,8 m oraz fundamentu o długości 1 m. Ciężar kompletu 600 kg + 2 x 145 kg.
ZASTOSOWANIE
Pokrywa łupinowa służąca do zabezpieczania kanalizacji kablowej w budownictwie telekomunikacyjnym, energetycznym, wodociągowym. Stosowana przy budowie dróg i autostrad w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne spowodowane obciążeniem występującym na powierzchni gruntu, występowaniem nacisków od poruszających się pojazdów oraz tam gdzie wymagana jest ochrona przed udarami.

Pokrywy łupinowe 1400×400

img

KONSTRUKCJA
Pokrywa łupinowa wykonana z betonu klasy C35/45. Składa się z pokrywy o długości 0,8 m oraz fundamentu o długości 1 m. Ciężar kompletu 550 kg + 2 x 145 kg.
ZASTOSOWANIE
Pokrywa łupinowa służąca do zabezpieczania kanalizacji kablowej w budownictwie telekomunikacyjnym, energetycznym, wodociągowym. Stosowana przy budowie dróg i autostrad w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne spowodowane obciążeniem występującym na powierzchni gruntu, występowaniem nacisków od poruszających się pojazdów oraz tam gdzie wymagana jest ochrona przed udarami.