Słupki oznaczeniowe i belki

Słupki kablowe

OZNACZENIOWE (SO) i OZNACZENIOWO-POMIAROWE (SOP)

Wykonanie zgodne z następującymi normami:
  • PN-EN 206:2014-04 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

  • ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

Słupek oznaczeniowy SO

img

KONSTRUKCJA
Słupek wykonany z betonu klasy C30/37. Ciężar słupka 60 kg.
ZASTOSOWANIE
Słupek oznaczeniowy SO służący do oznaczania przebiegu trasy linii telekomunikacyjnej i jej punktów charakterystycznych w terenie.

Słupek oznaczeniowo-pomiarowy SOP

img

KONSTRUKCJA
Słupek wykonany z betonu klasy C30/37. Ciężar słupka 60 kg.
ZASTOSOWANIE
Słupek oznaczeniowo-pomiarowy SOP służący do przyłączania przewodów systemu ochrony antykorozyjnej linii z kabli o powłokach metalowych lub przewodów dla lokalizacji trasy z kabli dielektrycznych i umożliwiający wykonanie odpowiednich pomiarów oraz mający również funkcję oznaczeniową.

Belka ustojowa BUT

img

KONSTRUKCJA
Belka BUT wykonana z betonu klasy co najmniej C25/30. Ciężar – 50 kg
ZASTOSOWANIE
Belka ustojowa BUT do wzmocnienia ustoju pojedynczych słupów żelbetowych.