Studnia kablowa przelotowa typoszereg SK

Studnie kablowe przelotowe typoszereg SK

STUDNIA KABLOWA SK-1, 2-częściowa

Wersja 1

img

KONSTRUKCJA
Korpus studni jest 2-częściowy wykonany z betonu klasy co najmniej C30/37. W górnej części znajduje się wbetonowana rama żeliwna z pokrywą lekką. W dolnej części znajdują się otwory Ø125 mm w dwóch przeciwległych ścianach. W dnie studni jest otwór odsączający Ø125 mm. Ciężar studni 235 kg.
ZASTOSOWANIE
Do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 1-otworowej jako studnia przelotowa lub odgałęźna dla kabli o średnicy do 20 mm.

STUDNIA KABLOWA SK-1, 2-częściowa

Wersja 2

img

KONSTRUKCJA
Korpus studni jest 2-częściowy wykonany z betonu klasy co najmniej C30/37. Studnia wyposażona jest w zwieńczenie składające się z ramy osadzonej w żelbetowym wieńcu oraz pokrywę lekką. W dolnej części znajdują się otwory Ø125 mm w dwóch przeciwległych ścianach. W dnie studni jest otwór odsączający Ø125 mm. Ściany korpusu studni są pogrubione dla instalacji pokryw wyższych klas. Ciężar studni 360 kg.
ZASTOSOWANIE
Do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 1-otworowej jako studnia przelotowa lub odgałęźna dla kabli o średnicy do 20 mm.

STUDNIA KABLOWA SK-2, 1-częściowa

img

KONSTRUKCJA
Korpus studni jest 1-częściowy wykonany z betonu klasy co najmniej C30/37. Studnia wyposażona jest w zwieńczenie składające się z ramy lekkiej podwójnej lub ramy ciężkiej osadzonej w żelbetowym wieńcu oraz pokrywy lekkie z wietrznikiem lub bez lub pokrywę ciężką. W ścianach znajdują się otwory Ø125. W dnie studni jest otwór odsączający Ø125 mm. Ciężar studni 750 kg.
ZASTOSOWANIE
Do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 2-otworowej jako studnia przelotowa lub odgałęźna dla kabli o średnicy do 30 mm.

STUDNIA KABLOWA SK-2, 2-częściowa

img

KONSTRUKCJA
Korpus studni jest 2-częściowy wykonany z betonu klasy co najmniej C30/37. Studnia wyposażona jest w zwieńczenie składające się z ramy lekkiej podwójnej lub ramy ciężkiej osadzonej w żelbetowym wieńcu oraz pokrywy lekkie z wietrznikiem lub bez lub pokrywę ciężką. W dnie studni jest możliwość instalacji osadnika. W osi podłużnej są wnęki dla kanalizacji przelotowej. Ciężar studni 900 kg.
ZASTOSOWANIE
Do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 2-otworowej jako studnia przelotowa dla kabli o średnicy do 30 mm.