Słupy żelbetonowe SŻT

Słupy żelbetenowe wraz z osprzętem

Wykonanie zgodne z następującymi normami:
  • PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu. Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji.

  • PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty z betonu. Maszty i słupy

  • PN-EN 206:2014-04 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

  • ZN-14/OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

Słupy żelbetowe SŻT-7 i SŻT-8,5

img

KONSTRUKCJA
Słupy wykonane z betonu klasy co najmniej C30/37. Długość odpowiednio 7 m i 8,5 m. Ciężar: słupa SŻT-7 – 340 kg, słupa SŻT-8,5 – 520 kg.
ZASTOSOWANIE
Słupy żelbetowe służące do budowy telekomunikacyjnych linii nadziemnych, zawierających kable nadziemne i ewentualnie tory drutowe.

Słupy żelbetowe SŻT-10 i SŻT-12

img

KONSTRUKCJA
Słupy wykonane z betonu klasy co najmniej C30/37. Długość odpowiednio 10 m i 12 m. Ciężar: słupa SŻT-10 – 620 kg, słupa SŻT-12 – 860 kg.
ZASTOSOWANIE
Słupy żelbetowe służące do budowy energetycznych linii nadziemnych, zawierających kable nadziemne.